A költségvetési szervek működésében és működtetésében elsődleges követelmény a jogszerűség, a szakszerűség és az átláthatóság. Célunk e vezetői feladat- és felelősségkör magas színvonalú és eredményorientált ellátására megoldást nyújtó szoftverek készítése.

Az Államigazgatás Hatékony Működtetését Támogató Szoftverek a korszerű irányítási elméletnek és gyakorlatnak megfelelő, célorientált információellátást biztosítanak a felelős szervezeti menedzsmentnek a szervezet szakmai és gazdasági működéséről.

Megoldásaink támogatást nyújtanak a megbízható gazdálkodás alapelveinek (eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság) való megfelelés biztosításához. Lehetőséget biztosítanak a szervezet által ellátott közfeladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén a jogszabályban meghatározott szükséges stratégiai intézkedések azonnali megtételére, továbbá a kormányzati-, illetve szervezeti szabályozások, döntések betartásának ellenőrzésére.

Közbeszerzési és Beszerzési Folyamatok

Termékleírás (PDF) letöltése


A szoftver célja a gazdálkodó szervezetek feladatellátása keretében a közbeszerzési törvény előírásainak való megfelelés biztosítása, az éves beszerzési és közbeszerzési terv összeállításához kapcsolódó feladatok testreszabott támogatása, az így keletkező adatok segítségével az elemi költségvetés elkészítésének támogatása, valamint az igénylési és beszerzési folyamatok informatikai támogatásának biztosítása.

További információk

Költségvetési Tervezés

Termékleírás (PDF) letöltése


A rendszer célja, hogy a szervezet működése során szükséges pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó tervezési segédlet, egy könnyen elérhető és egyszerűen kezelhető felületen keresztül, központilag koordinálható és átlátható módon legyen elérhető.

További információk

Államháztartási Kontrolling Rendszer

Termékleírás (PDF) letöltése


Az ÁKR egy olyan átlátható vezetői információ ellátást biztosító rendszer, melynek elsődleges célja, hogy a költségvetési szervek belső kontroll rendszerébe beilleszkedve támogatást nyújtson a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek való megfelelés biztosításához.

További információk

Kapcsolat


Referenciáink