Tekintse meg a terméket bemutató videónkat!

Fő jellemzők és kialakítási irányvonalak


A rendszer kialakítása során elsődleges szempontként került meghatározásra a beszerzésekhez, közbeszerzésekhez kapcsolódó jogszabályoknak, eljárásrendeknek való megfelelés biztosítása.

Támogatott munkafolyamatok
 • Beszerzésekhez kapcsolódó tervezés jóváhagyási folyamatának támogatása
 • Beszerzési és közbeszerzési terv összeállítása
 • Igénylési- és beszerzési folyamat támogatása
 • Az alkalmazandó eljárásrend kiválasztásának, lebonyolításának támogatása
 • A kötelező és rendszeres adatszolgáltatások támogatása
 • Dokumentumkezelés
Elérhető eredmények
 • Átláthatóság, dokumentáltság, ellenőrizhetőség
 • Költségmegtakarítás
 • Jogorvoslati kockázatok csökkentése
 • A beszerzések tervezetten, központilag felügyelt módon történnek
 • Adatszolgáltatás gyorsabb és pontosabb
 • A folyamatok felügyelhetősége, koordinálhatósága
 • Szabályozott, visszakereshető feladatellátás
 • Megbízható, naprakész információk rendelkezésre állása

Általános ismertetés


A rendszer eredendő célkitűzése egy olyan átlátható folyamatszabályozást biztosító szolgáltatás megteremtése, mely alkalmas a költségvetési szervek tevékenységéhez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési tevékenységek magas szintű támogatására, mellyel lehetőséget teremt a felhasznált közpénzek átláthatóságának biztosítására, az adott szervezet szakmai-, illetve gazdasági irányításának naprakész támogatására.

A rendszer felépítéséből és adottságaiból következik, hogy célirányosan, központilag telepíthető így a feladatok és jogosultságok szerint közvetlen a hozzáférés ugyanakkor a benne megvalósuló eredmény centralizált, egy kézben tartott. Ennek köszönhetően a működéshez szükséges beszerzési tevékenységek jogszerűbben, egyszerűbben, gyorsabban, átláthatóbban és legfőképpen: jelentős költségmegtakarítással, ésszerűbben megvalósíthatók egy korszerű, a használhatóságra illetve az ergonómiára nagy gondot fordító rendszer segítségével.

Alkalmazáshoz kötődő jogszabályok


 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
  • a közbeszerzés becsült érték meghatározására vonatkozó előírásai (Kbt. 16§-19§)
  • az alkalmazandó eljárásrend meghatározása (Kbt. 21§)
  • az eljárás előkészítésére vonatkozó előírások (Kbt.28§)
  • a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek teljesülése (közbeszerzési terv és annak módosításainak előállítása, közzététele) (Kbt. 42§-43§)
  • az eljárások dokumentálására, a határidők számítására vonatkozó előírások (az átláthatóság és a nyilvános ellenőrizhetőség biztosítására vonatkozó alapelvek biztosítása) (Kbt. 46§)
 • A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
  • közbeszerzések ellenőrzéséhez kapcsolódó dokumentumok, döntések nyilvántartása
  • Az e-közigazgatásért felelős miniszter által végzett ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentumok, döntések nyilvántartása
 • A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
  • éves statisztikai összegzés készítése

Kapcsolat


További információkért töltse le a tájékoztatónkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot: