Tekintse meg a terméket bemutató videónkat!

Fő jellemzők és kialakítási irányvonalak


Az ÁKR elsősorban a felsőszintű döntéshozók számára nyújt hatékony támogatást a döntések előkészítéséhez, a szakmai és gazdasági folyamatok figyelemmel kíséréséhez, az állapotértékeléshez, az érdemi felügyelethez és ellenőrzéshez. A rendszer kialakítása során elsődleges szempontként került meghatározásra az intézményi gazdálkodásra vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak való megfelelés biztosítása.

Támogatott munkafolyamatok
 • Lehetőség van intézményi belső és külső adatszolgáltatások automatikus elkészítésére, a rendszeresen ismétlődő jelentések, küldendő kimutatások által okozott manuális munka kiváltása
 • A döntés előkészítés támogatása, a szükséges adatok ábrázolása grafikus és táblázatos formában is rendelkezésre állnak
 • Folyamatba épített ellenőrzési tevékenység támogatása
 • Az ügyviteli alaprendszerekből, szakrendszerekből származó adatok fogadása, egységes információk szolgáltatása
Elérhető eredmények
 • Megbízható beszámolás, szabályszerű végrehajtás
 • A felhasznált közpénzek átláthatóságának biztosítása
 • Megbízható, naprakész információk rendelkezésre állása
 • Automatizált kontrollok, hatékonyságnövekedés
 • Adatminőség javulás, több idő az adatok érdemi ellenőrzésére, javítására

Általános ismertetés


Elsődleges feladatnak tekintjük, hogy a rendszer lehetőséget biztosítson kiemelten a stratégiai vezetés részére a költségvetési szerv által ellátott közfeladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések azonnali megtételére, továbbá a kormányzati, valamint irányító szervi szabályozások, utasítások betartásának ellenőrzésére.

Az ÁKR költségvetés elemzési és monitoring jelentési funkciókat, illetve gazdálkodási ellenőrzési funkciókat tartalmazó alrendszerekből áll.

Költségvetés elemzési és monitoring alrendszer

Az alrendszer célja a vezetés tájékoztatása az intézményi gazdálkodásról, a költségvetés általános helyzetéről és a gazdálkodás kiemelt, speciális területeiről, napi rendszerességgel frissülő jelentések formájában. Segítségével átfogó képet kaphatunk az intézmények gazdálkodásának és vagyoni helyzetének egészéről.
A kimutatások, diagramok és mutatók alkalmasak a költségvetés végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, valamint a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás elemzésére és értékelésére.

Ellenőrzési alrendszer

Az ellenőrzési riportok segítségével egyszerűen ellenőrizhetők az ügyviteli rendszerben rögzített adatok számviteli és gazdálkodási szabályoknak, illetve a könyveléstechnikai összefüggéseknek való megfelelése.
Alapvetően ez a rész támogatja a megjelenített információk megbízhatóságát, és eleget tesz a szervezet működéséről alkotott valós kép követelményének.

Alkalmazáshoz kötődő jogszabályok


 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
 • Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011(XII.31.) Korm. rendelet.

Kapcsolat


További információkért töltse le a tájékoztatónkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot: